BOWLING,
         který má STYL

 

aktualizace správy / Back Up / Backup


Pro tento bod nabídky je možné Update stáhnout a nainstalovat přímo z internetu.Bude se vám ukazovat aktuální softwarová verze a informace o nabídce nového Update.Vše je možné nainstalovat také pomocí CD nebo USB-Stick,pokud nemáte internet k dispozici!