BOWLING,
         který má STYL

 

Diagnostika / Diagnostic / Diagnose