BOWLING,
         který má STYL

 

 Detail-konstrukční prvky /Konstruktionsdetails / 

 details for construction