BOWLING,
         který má STYL

 

správa dráhy / Lane management / Bahnenverwaltung               

 

V systému SWITCH 2můžete spravovat a otevřít jednu či hned více drah.Pokud si otevřete danou dráhu,zadáváte zde jména, zvedání automatických mantinelů,cenu za hru ,cenu za bowlingovou obuv,No-Tap a také data o hráčích z archívu,pokud jsou zde uložená.Také zadáváte způsob hry pro bowlingovou ligu a platby před nebo po ukončení hry.Kromě standardních nastavení je možné i jednoduše upravovat výsledky,nastavení drah či údaje hráčů,přesouvat je na jednotlivých drahách a dráhy poté vyúčtovávat.


                                                                

 

 

V případě poruchy je možné označit na monitoru ,že je dráha mimo provoz a provést restart této dráhy.U povelů pro Pinsetter je možné také zvolit vypnutí a zapnutí / restart / i pro jeden stroj.Podle typu stroje lze nastavit i 1 & 2 kouli nebo cyklus Strike.U všech typů strojů je také možné nad jednotlivýmí dráhamí zapínat či vypínat černé světlo.